Egmont/Rambøll: Tre skridt på vejen til den gode skolestart

Skolestart Lille

Ny rapport fra Rambøll sætter fokus på, at næsten 12 % af de 6-7-årige børn, at de har lav skoletrivsel.

I rapporten fremhæves tre anbefalinger til at sikre god skolestart for alle:

 1. Børn i risiko skal opspores og støttes før skolestart
  De børn, der er i risiko for at få en dårlig start på skolelivet, skal opspores allerede i dagtilbuddet. Disse børn skal have en særlig støtte og hjælp allerede i dagtilbuddet og i overgangen til skole.

  Det fordrer blandt andet et styrket tværfagligt samarbejde imellem eksempelvis pædagoger, børnehaveklasseledere, sundhedsplejersker og PPR.

 2. Børn med lav skoletrivsel skal have den rette hjælp hurtigt
  Børn, der oplever lav skoletrivsel i skolestarten, skal have hurtig og tilstrækkelig støtte. De skal identificeres allerede, når den lave skoletrivsel opstår, og der skal være særligt fokus på de børn, der ikke selv giver tydeligt udtryk for at mistrives.

  Årsagerne til lav skoletrivsel kan være mange, og der er behov for løsninger, der både adresserer socioemotionelle, sproglige og motoriske udfordringer. Indsatsen skal derfor også være
  tilpasset, så den adresserer årsagen til det enkelte barns lave skoletrivsel.

 3. Intet barn skal stå uden for børnefællesskaberne
  Børnefællesskaberne er af afgørende betydning for børnenes skoletrivsel. Derfor er der behov for at skabe inkluderende børnefællesskaber, hvor alle børn føler, at der er plads til dem.

  Alle børn, der starter i skole, skal hurtigt opleve at have en ven.

  Klassefællesskabet er vigtigt, men børnene indgår også i andre skolefællesskaber, og ikke mindst SFO’en spiller en afgørende rolle i at understøtte alle børns deltagelse i børnefællesskaberne.

Du kan læse mere i rapporten hér ...

For bare en uge siden udgav VIVE en rapport, der dokumenterede, at mistrivsel i skolestarten har indflydelse på succes i afgangseksamen 10 år senere, ungdomsuddannelse og senere succes i joblivet.

Læs denne rapport hér ...

Zippys Venner er et socialt emotionelt læringsprogram med massiv forskning, der viser, at programmet letter overgangen mellem dagtilbud og skole. Programmet anbefales af WHO, EU, OECD og den danske Sundhedsstyrelse.

Programmet er oprindeligt udviklet i Danmark, men bruges altså nu i mere end 30 lande verden over. Børn, der gennemfører programmet, får de sociale evner til at begå sig i børnefællesskaberne og som programmet ofte bruges, kan det blive en brobygning mellem dagtilbud (storebørnsgruppen) og børnehaveklassen, hvor f.eks. klubpædagoger kommer og laver undervisning i institutionen.

Faxe kommune og Holstebro kommune arbejder med programmet som et brobygningsprogram med stor succes og netop fordi, at børnene har programmet til fælles, når de starter i skolen, så bliver skolestarten lidt mere tryg.

Læs mere om programmet hér ...