Om Zippys Venner

Zippysvenner.jpg

Hvad er Zippys Venner?

Zippys Venner er et anerkendt internationalt undervisningsmateriale indenfor Social Emotional Learning, som bruges i mere end 29 lande. Materialet er udformet til børn i alderen 5-7 år og er et af de mest veldokumenterede undervisningssystemer til brug i skole og institution – hent forskningsresultater her.

Zippy er en vandrende pind og hans venner er en  lille gruppe drenge og piger, som i historierne havner i forskellige situationer, hentet fra børns egen virkelighed. Her vil blandt andet venskaber, hvordan det er at miste og få venner, mobning, forandringer og tab og det at starte på en frisk, blive grundigt behandlet.

Programmet anbefales af WHO - læs mere hér ...

Opbygning

Materialet er bygget op om seks hovedemner:

 1. Følelser
 2. Kommunikation
 3. Venner og Fællesskaber
 4. Konfliktløsning
 5. Tab og forandringer
 6. Mestring

Formål

Materialet lærer børnene at:

 • Identificere og tale om følelser
 • få sagt det, de gerne vil sige
 • lytte opmærksomt
 • kunne bede om hjælp
 • udvikle og holde på venskaber
 • håndtere ensomhed og afvisninger
 • kunne sige undskyld
 • håndtere drilleri for sjov og for alvor
 • løse konflikter
 • håndtere forandringer og tab, også ved dødsfald
 • tilpasse sig nye situationer
 • hjælpe andre

Zippys Venner fortæller ikke børnene hvad de skal gøre. I stedet opmuntres børnene til selv at tænke over mulige måder at løse problemer på. Børnene øver sig i at vælge løsninger som ikke kun hjælper dem selv, men som også respekterer andre.

Zippys Venner er et certificeringsprogram, så for at anvende programmet, skal du gennemføre et 2-dages certificeringsprogram. Du finder datoer for åbne kurser her eller kontakt os for at aftale kursus på din skole (minimum 7 deltagere). For at kvalificere dig til certificeringskurset, skal du være uddannet lærer eller pædagog. Er du certificeret lærer og ønsker at genbestille materialer, kan du bestille fra www.styrkeakademiet.dk.

Du kan også læse mere om programmet i denne brochure ...