Hvem er vi?

Biografi:

Louise Tidmand har med følgeforskningsprojektet ”Positiv psykologi i børnehøjde – skab øget trivsel, selvværd, positivitet og optimal læring” afsluttet sin kandidatuddannelse i pædagogisk psykologi med topkarakter fra Århus Universitet i december 2012. Louise har under udarbejdelsen af sit følgeforskningsprojekt haft forskningsstilknytning til Frans Ørsted Andersen, Ph.D. og lektor ved Center for
Grundskoleforskning, Århus Universitet.

I 2002 blev Louise uddannet folkeskolelærer efter i mange år at have været uddannet og arbejdet som erhvervssproglig korrespondent. Både som forælder såvel som i sit daglige arbejde som lærer har hun erfaret, hvordan et bevidst arbejde med glæde gør en stor forskel i forhold til børns selvværd, selvtillid, trivsel og motivation for at lære. Netop denne indsigt har givet hende inspiration til at udvikle sit koncept om Glæde & Børn.

I januar 2012 udgav Louise bogen ”Min Glade Bog – 25 øvelser, der giver gladere børn og forældre” og i februar 2013 udgav hun undervisningsmaterialet ”Min Glade bog i Skolen – få glæden ind i klasseværelset på 25 dage”, som har været en del af PALS-programmet og bliver anbefalet af Socialstyrelsen.

I 2014 gik hun i samarbejde med cand.pæd.pæd.ant. Ivan Jakobsen om "Min Styrkebog i Skolen - få styrkerne i spil i undervisningen" og "Styrkespillet". Materialerne bliver anbefalet af Psykiatrifonden.

I efteråret 2015 startede Louise sit Ph.D.-projekt: Livsduelighed på skoleskemaet med en del af Odense kommunes 10. klasse centre og Ungdomscenter Vejle.

Louise er en erfaren foredragsholder om emnet positiv psykologi i børnehøjde, og hun laver også efteruddannelsesforløb for lærere og pædagoger.

Louise er certificeret Lego© Serious Play© instruktør og instruktør i Zippys Venner-programmet, som anbefales af bl.a. WHO.

Biografi:

Alice Kjær er Cand.Pæd. i Generel Pædagogik fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole 2009. Hun er forfatter til en bog og flere artikler om den betydning, de pædagogiske rammer har for børns trivsel og læring og for at facilitere grobund for innovation og inklusion.

Alice har en baggrund som pædagog. Hun har erfaring fra  skole/SFO  og som børnehaveklasseleder, samt med  børnehavebørn i overgangen til skole. Det har givet hende stor erfaring med den hverdagspraksis børn, personale og forældre står i, og for den betydning børns mentale og følelsesmæssige trivsel har for at kunne modtage læring.

I 2010 skrev Alice bogen ”Projektarbejde i daginstitutionen - fra fascination til fordybelse” på forlaget Dafolo. I bogen beskriver hun, hvordan et fælles tema med 4-7 årige børn kan skabe grobund for fællesskab og mental  trivsel gennem dialog og skabende udtryk. Bogen har fokus på, hvordan børns nysgerrighed kan danne udgangspunkt for samtaler,fordybelse og læring på mange niveauer.

Alice er har i de sidste 10 år via bøger, artikler og foredrag formidlet viden om pædagogisk praksis med børn. På pædagogiske dage, kurser og workshops har Alice behandlet emner som f.eks. som æstetisk læring, fordybelse, kreativitet, tematiseret sprogarbejde, dokumentation og synliggørelse af praksis.

Alice har netop færdiggjort et nyt bogprojekt sammen med Sven-Erik Holgersen, lektor på DPU. Bogens titel er ”Æstetisk praksis med børn”. Bogen belyser, hvordan de pædagogiske rammer og didaktiske overvejelser har betydning for barnets læring og hele udvikling, identitetsdannelse, sociale relationer, sprog etc.

Biografi:

Signe Berendt Østergaard er uddannet kandidat i pædagogisk psykologi fra Aarhus Universitet i 2012. Hun afsluttede sin kandidatuddannelse med et speciale om anbragte unges læring, udvikling og trivsel i samarbejde med DPU lektor og forfatter Kirsten Elisa Petersen.

 

Inden kandidatuddannelsen afsluttede hun i 2010 læreruddannelsen på Via University College i Århus. Hendes bachelorafhandling omhandlede æstetiske læreprocesser i folkeskolens praktisk/musiske fag og deres læringspotentiale i et videnssamfund.


Signe har undervisningserfaring fra både folkeskolen, specialklasser samt eneundervisning af anbragte unge på døgninstitution. Hun arbejder pt. som lærer i indskoling og på mellemtrin i en folkeskole på Frederiksbjerg i Århus.

Biografi:

Rikke holder oplæg/foredrag, workshops og specielt tilrettelagt konsulentbesøg i daginstitutioner og skoler for at forebygge mobning samt fremme trivsel og inklusion.
Hendes fokus er på hele gruppen samt på, at de voksne altid har ansvaret for at forhindre mobning. Hendes foredrag er derfor primært til pædagoger, lærere og forældre.

Rikke holder også personaledage/møder skræddersyet lige til jer. Eks. på emner: det gode samarbejde, inklusion, fællesskaber, hjernepædagogik, osv.

Som noget nyt holder hun også inspirationsdage for skoleelever med fælleskabet og mobbeforebyggelse i fokus.

Rikke er desuden ekstern underviser hos Mary Fonden og Red Barnet i deres Fri For Mobberi program. Ligeledes er hun underviser hos Glæde & Børn i trivselsprogrammet "Zippys venner".

Med en baggrund inden for pædagogik, undervisning, projektplanlæggelse, filosofi, psykologi, sociologi og kultur har Rikke stærke teoretiske såvel som praktiske kompetencer. Hun er selvstændig, udadvendt og vant til at arbejde målrettet, projektorienteret og fokuseret.