Til undervisere

zippy3.png

Målsætning og grundprincipper

Målene i Zippys Venner er at identificere og snakke om følelser, at mestre dagligdagens problemer og at støtte andre, som har det svært.

Grundprincipper

  1. Programmet gennemføres i sin helhed
  2. Positive færdigheder forstærkes
  3. Der findes ikke rigtige og forkerte løsninger – bare mere eller mindre nyttige.
  4. Lærerne lytter aktivt til børnene
  5. Børnene praktiserer færdigheder i forskellige situationer
  6. Børnene deltager, involveres og lærer af hinanden
  7. Børnene evaluerer sin egen mestring

Lærerne lytter aktivt til børnene. Ved hjælp af en del opfølgningsspørgsmål undgår læreren at vurdere alternative svar som gode eller dårlige. Læreren undgår også at komme med råd, det er eleven selv, som skal finde løsninger med gode vejledningsspørgsmål fra læreren. Princippet om, at løsningen skal være god for den enkelte elev og den/de andre involverede gælder altid.

Du kan læse mere i denne brochure ...