zippy4.png
 1. Følelser
  Dette modul handler om, at vi har mange følelser. Målet er at forbedre barnets evne til at genkende følelser som glæde, tristhed, misundelse, jalousi og nervøsitet.
 2. Kommunikation
  Kommunikation er en af de væsentligste forudsætninger for effektivt at kunne løse problemer og vedligeholde relationer.
 3. Venner og Fællesskaber
  Ved at øge børnenes evne til at skabe og vedligeholde gode venskaber, kan udviklingen af problemer knyttet til ensomhed og konflikter forebygges.
 4. Konfliktløsning
  At kunne tackle konflikter er en af de vigtigste egenskaber for at møde hverdagens udfordringer og afgørende for at kunne bevare gode relationer gennem hele livet.
 5. At tackle tab og forandringer
  Evnen til at tackle forandringer og tab styrkes, når vi forstår, at forandringer er en væsentlig del af livet, og at forandringer kan have både positive og negative følger.
 6. Vi mestrer det sammen
  Oplevelsen af nye udfordringer og forandringer i tilværelsen kræver nye mestringsstrategier. Det er en vigtig mestringsstrategi at forstå, at færdigheder, man har lært i én situation, kan overføres til andre situationer.