Artikler & Forskning

zippy1.png

Evaluering

Research og forskning har været grundlaget for Zippys Venner-programmet fra starten. Programmet har solide forskningsbaseret evidens for deres effekt. "Zippy for Alle” udmærker sig ved en lang række forskningsbaserede effekt-undersøgelser “RCT”, som er betegnelse for den grundigste forskningsstandard.

Konklusionerne på RCT-undersøgelserne er bemærkelsesværdig gennemgående. Siden 2001 er undersøgelserne blevet udført i Danmark, Litauen, Irland, Norge, Holland og Tjekkiet og de har alle vist med statistisk sikkerhed, at børnene udvikler deres evner til coping og sociale evner ifht. kontrolgruppen.

Endvidere er der forskningsmæssig grundlag for at konkludere, at programmet udvikler elevernes følelsesmæssige mestring, forbedrer klassens klima, reducerer drillerier og forbedrer de akademiske præstationer (vurderet af deres lærer). Den seneste RCT i Tjekkiet fandt særligt stærk fremgang for specialbørnene, der deltog i undersøgelsen.

Lærere rapporterer gennemgående positive observationer med programmet, nogle er særligt overraskede over børnenes villighed til at tale om følelser og problemer og børnenes evne til at udvikle positive strategier for at overkomme dem. Andre lærere rapporterer, at programmet har bragt dem tættere på børnene og hjulpet dem til at forstå børnene bedre.

Tjekkiet, 2016

Denne RCT-forskningsbaserede effektundersøgelse af Zippys Venner blev udført i Prag i skoleåret 2015/2016. Studiet involverede 807 børn i børnehaveklasse, 1., 2. og 3. klasse (fra 5 til 9 år) og deres lærere og forældre ved brug af et før- og efter-spørgeskema.

Undersøgelsen viste signifikante forbedringer i gruppen af børn, der gennemførte Zippys Venner-programmet, særligt i selvregulering og samarbejde med klassekammerater. Der blev ikke registreret forskelle mellem drenge og piger.

Det er vigtigt at notere, at undersøgelsen dokumenterede, at nogle af specialbørnene, der gennemførte Zippys Venner-programmet, opnåede resultater på højde med børn i almenundervisningen.

Konklusionen på dette forskningsprojekt er særligt, at Zippys Venner fremmer:

 • behovsudskydelse
 • selvopfattelse
 • evne til at håndtere skolestress
 • ro i klassen
 • pligtopfyldelse ifht. skolearbejde
 • omstillingsevne

samt sociale evner som:

 • samarbejde
 • villighed til at spørge efter hjælp
 • konfliktløsning
 • accept af kritik
 • identifikation af uretfærdighed
 • evnen at beskrive sine følelser

Læs rapporten (PDF)

Holland, 2015

Det anerkendte Trimbos Institute i Holland gennemførte en randomiseret kontrolgruppe-undersøgelse med 1.177 børn, der havde gennemført Zippys Venner og et tilsvarende program for de ældre elever, Apples Venner. Resultaterne er gennemgående positive i såvel egne som forældres besvarelser og dokumenterer en signifikant positiv effekt på børnenes sociale, emotionelle og behavioristiske udfald.

Mens at lærernes rapportering ikke viste signifikant effekt, viste elevernes selvrapportering, at der var sket en signifikant fremgang i børnenes evne til at genkende følelser og mestringsfleksibilitet, d.v.s. børnenes evne til at udvikle situationsbestemte mestringsstrategier.

Endvidere rapporterede forældrene fremgang i børnenes sociale og emotionelle evner, i særdeleshed forbedret motivation og reducerede udadvendte reaktioner som f.eks. hyperaktivitet og aggressioner.

•   Læs en opsummering af evalueringen (på engelsk)

•   Læs evalueringen (på hollandsk)

Norge, 2012

Det største forskningsprojekt til dato med næste 1.500 børn. Resultaterne blev offentliggjort i 2012 og omfattede en række positive observationer om programmets effekt på børnene.

Undersøgelsen konkluderede, at deltagelse i Zippys Venner-programmet havde en signifikant positiv betydning for børnenes evne til at udvikle mestringsstrategier, som det også er dokumenteret i andre undersøgelser. Lærere vurderede, at børnenes akademiske evner også var forbedrede. Programmet reducerede drillerier og mobning betydeligt og at klassens klima var forbedret.

En opsummering af undersøgelsen og referencer til publicerede artikler kan hentes her

Irland, 2010

Et andet omfattende forskningsprojekt blev udført af Health Promotion Research Centre ved National University of Ireland, Galway. Denne randomiserede kontrolgruppe undersøgelse involverede 730 børn fra 42 skoler i det vestlige Irland. Resultaterne, der blev offentliggjort i april 2010, viste, at programmet blev gennemført succesfuldt og at lærerne var positive omkring gennemførslen. Deltagelse i Zippys Venner “betød væsentlig fremgang i de emotionelle mestringsstrategier for børn involveret i projektet, reducerede deres hyperaktivitet og førte til forbedrede relationer i klasseværelset. En anden opmuntrende konklusion af undersøgelsen var, at 77 % af lærerne, som underviste i programmet, sagde, at det også havde en positiv indflydelse på deres akademiske resultater.

Den fulde rapport kan downloades hér ...

Resultaterne fra det irske forskningsprojekt er konsistente med de positive konklusioner fra andre internationale studier.

Danmark og Litauen, 2001

I 2001, kiggede et forskningsprojekt i Danmark og LItuaen nærmere på Zippys Venner på forskellige sprog, i forskellige aldersgrupper og meget forskellige typer skolemiljøer. Projektet konkluderede, at programmet er blevet gennemført succesfuldt i Danmark og Litauen og fandt, at børnene i begge lande udviste tydeligt forbedrede evner i mestringsfleksibilitet og forbedrede sociale evner.

Programmet var lige effektivt til piger og drenge.

Resultaterne af dette projekt er udgivet i denne artikel: Mishara, BL and Ystgaard, M, 'Effectiveness of a mental health promotion program to improve coping skills in young children: Zippy's Friends', Early Childhood Research Quarterly 21 (2006) 110-123.

Litauen, 2009

Et studie i Litauen i sidste halvår af 2009, fulgte børn - nu teenagere - der havde deltaget i den oprindelige evaluering i Litauen i 2001. Studiet fandt, at de fleste ikke bare huskede Zippys Venner, men også fastslog, at programmet havde hjulpet dem til at mestre svære situationer i deres liv. Studiet hedder Nine Years On – What Children Remember of Zippy’s Friends, og kan hentes på denne hjemmeside.

Zippys Venner i specialskoler

"Zippy for Alle" til børn med særlige forudsætninger på specialskoler er evalueret af University of Birmingham. Konklusionerne på dette studie fastslår, at "Zippy for Alle" kan have en fordelagtig effekt på børn med særlige forudsætninger i områder som selvbevisthed, evne til at selvregulere følelser og sociale evner.

Klik her for at læse et Executive Summary af studiet fra University of Birmingham. 

Andre interessante artikler og rapporter:

Undervisningsministeriets undersøgelse om Undervisningsmiljø og Trivsel (2014) udarbejdet af Rambøll nævner Zippy's Friends som eksempel på virkningsfuld indsats (se s. 7) – læs rapporten

Olenka Dean: Doktorafhandling: How effective is Zippy's Friends for developing the coping skills of young children?læs afhandlingen

Educational Journal, Vol. 32, No. 5, August 2012, 657–677; Holen et al: The effectiveness of a universal school-based programme on coping and mental health: a randomised, controlled study of Zippy’s Friends - læs artiklen

Preventionaction.org: How an imaginary stick insect helps kids cope (20.01.14) – læs artiklen

Early Childhood Research Quarterly 21, 2006: Effectiveness of a mental health promotion program to improve coping skills in young children: Zippy’s Friendslæs artiklen

Mandag Morgen, 08.09.14: Nobelpristager: Udsatte børns skæbne er afgjort før 1. klasselæs artiklen

EMU (18.05.15): Styrket trivsel er et væsentligt mål med folkeskolereformenlæs mere

Aleisha M. Clarke, Speciale i doktor i filosofi: An Evaluation of Zippy’s Friends, an Emotional Wellbeing Programme for Children in Primary Schoolslæs artiklen

SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd: Pressemeddelelse 20.05.15: Målrettet og tidlig indsats hjælper mønsterbrydere på vejlæs pressemeddelelsen