Skolernes specialpædagogiske indsats for førskolebørn

folkeskoleloven.png

Reformen fra 2017 indeholdt en paragraf 4:

Efter regler, der fastsættes af undervisningsministeren, tilbyder folkeskolen specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. Undervisningsministeren fastsætter endvidere nærmere regler om adgangen for kommuner, regioner og skoler m.v. til at indhente viden og specialrådgivning samt bistand til kommunens udredning fra den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation. (læs mere hér ...)

som således forpligter skolen til specialpædagogiske indsatser for førskolebørn. Zippys Venner er en evidens-baseret social emotionel indsats, der oprindeligt er udviklet i Danmark. Der er massiv forskning, der dokumenterer, at programmet letter overgangen fra dagtilbud til skole.

I forhold til skolernes indsats for førskolebørn efter paragraf 4 i reformen, er programmet interessant, fordi det suppleres med et inklusionshæfte "Zippy for Alle" med øvelser, der i højere grad benytter ikonografi og er delt op i øvelser for hele klassen, mindre grupper og 1-til-1.

Dette inklusionshæfte er interessant, fordi det var en af indsatserne i et tjekkisk forskningsprojekt med 800 børn i 2016. I gruppen af børn var der også børn med diagnoser i inklusions- eller specialtilbud. I projektet blev det påvist, at eleverne med diagnoser udviklede mestringsstrategier, der var fuldt på højde med eleverne fra almenundervisningen. Læs mere om projektet hér ...

Er du interesseret i at uddanne dit pædagogiske personale i Zippys Venner, kan du kontakte os på telefon 60 19 92 83 eller mail@styrkeakademiet.dk.