Den Styrkede Læringsplan

Laereplan Small
Den nye styrkede pædagogiske læreplan tager afsæt i, at arbejdet med børns trivsel er hjertet i et godt læringsmiljø og at det at være barn har værdi i sig selv.  Alle børn skal opleve at blive set og hørt og lære at indgå i demokratiske processer. Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan de ældste børns sidste år i børnehaven tilrettelægges i et pædagogisk læringsmiljø der skaber sammenhæng til børnehaveklassen, førskolen eller SFO. 
Her kan Zippys Venner sikre en rød tråd i overgangen, da materialerne kan benyttets både i skolegruppen i børnehaven, i førskole, i 0-klasse og i SFO-regi. Zippy har fokus på trivsel og på at inddrage børnenes perspektiver og egne løsninger. Zippys venner kan også understøtte børnenes brede læring, særlig inden for temaerne alsidig personlig udvikling, social udvikling og kommunikation og sprog. 
Er du interesseret i Zippys Venner-certificering i din institution eller indskolingsteam, så kontakt os for et personligt møde, hvor vi kan fortælle dig mere om programmet.