BUPL: Skoleforberedelsen tager overhånd

Sfo

er 60.000 børn i seksårsalderen er i august 2019 begyndt i børnehaveklasse. Men for mange af børnene begyndte forberedelserne til skolen længe før.

»Hvornår skal du I skole?« har de voksne spurgt. Skoletasken fik de for flere måneder siden. Og i mange børnehaver har børnene været i storegrupper, hvor de har trænet opgaveløsning, øvet sig i frikvarter og været på skolebesøg.

59 kommuner har i dag rykket skolestarten et halvt år, sådan at børnene allerede foråret før, de starter i børnehaveklasse, begynder deres skolegang ved tidlig SFO-start.

Anja Hvidtfeldt Stanek forsker i overgangen fra børnehave til skole og er medforfatter til rapporten ’Børneparat skole & skoleparate børn? Fokus på overgangspædagogik’. Hun finder det stadig stigende fokus på skoleforberedelse foruroligende.

Læs hele artiklen hér ...