Faxe kommune og Styrkeakademiet med i forskningsprojekt om forebyggelse af mobning

faxe.png

Vi er meget stolte over at berette, at Faxe kommune har valgt Zippys Venner til deres brobygningsprogram i Undervisningsministeriets projekt "Forebyggelse og håndtering af mobning" fra januar - oktober 2018.

Faxe kommune laver et brobygningsprogram med Zippys Venner bl.a. mellem dagtilbud, skole, SFO og PPR, der skal skabe en ensartet, systematisk og fællesskabende didaktik omkring mobning.

Allerede i januar certificerer Styrkeakademiet pædagoger fra dagtilbud og SFO, samt personale fra PPR og pædagogisk personale fra Center for Børn og Undervisning, som skal etablere en sammenhæng, der skal understøtte en systematisk og evidensbaseret indsats for tidlig forebyggelse af mobning i Faxe Kommune. Indsatsen skriver sig ind i en ambition om, at skabe et trygt og udviklende læringsmiljø for alle børn - både i dagtilbud, SFO og skole og at udvikle en fællesskabende didaktik og mobbesyn.

Hold dig orienteret på vores hjemmeside www.styrkeakademiet.dk for mere nyt om projektet.

Opdatering:

23. og 24. januar: To spændende dage, hvor Rikke Bille og jeg i selskab med engagerede og interesserede pædagoger, lærere og PPR-medarbejdere satte skarpt på Zippys Venner-delen af Faxe kommunes indsats i UVMs projekt.

Læs mere om Faxe kommune hér ...

Læs mere om satspuljen hér ...